Læger

 

Lotte Borgaard

Født 1964.

Kandidateksamen ved Københavns universitet år 2000.
Speciallægeuddannet i almen medicin i Norge og Danmark.

Specialist i almen medicin i Danmark 2009.
13 års erfaring som alment praktiserende læge i Norge og Danmark. Fra 2003-2007 arbejde som børne- og unge læge.

2 års erfaring fra arbejde på psykiatrisk afd., Nordsjællands Hospital.

1-årig uddannelse som kognitiv terapeut gennem den norske lægeforening 2006.

 

Læge Nadia Schmidt
Speciallæge i almenmedicin

Født 1980

Færdiguddannet læge fra Københavns universitet 2008. Speciallæge i almen medicin i 2017.

Bred uddannelseserfaring fra ansættelser på afdelinger med følgende specialer: Urologi, intern medicin, geriatri, ortopædkirurgi, gynækologi/obstetrik, pædiatri samt psykiatri.

Læge på Plejehjemmet, Solbjerghaven.

Kursusleder på kursus for kardiologi. Dette for praktiserende læger.

Formand for Furesø klyngen for læger.

Medlem af PLO og DSAM.

Overenskomst med sygesikringen: ja


Personale

Jordemoder Malene Meerwald

Uddannet som jordemoder i København år 2000.
Arbejdet på Rigshospitalet og Hvidovre Hospital.
Laborantuddannet 2008.
Ansat i klinikken 01.01.2008.

Malene er med sin baggrund som jordemoder en vigtig ressource i klinikkens svangreomsorg.

Assistenter

  • Bjarke Kåre Rasmussen. Medicinstuderende på 12. semester.
  • Emilie Hornshøj Mortensen. Medicinstuderede på 8. semester
  • Jonas Swane. Medicinstuderende på 10. semester
  • Mohammed El-Sheikh. Medicinstuderende på 11. semester
  • Mette Hochheim. Medicinstuderende på 6. semester
  • Louise Bredahl Rosebgaard. Medicinstuderende på 6. semester

 

Assistenterne varetager mange forskellige arbejdsopgaver, eksempelvis blodprøvetagning, podninger, hjertediagrammer (EKG), lungefunktionsundersøgelser, børne- og udlandsrejse vaccinationer.

I tæt samarbejde med lægen er assistenterne i stand til bl.a. at håndtere rutinemæssige diabetes- og blodtrykskontroller, akutte hals- og urinvejsinfektioner, sårpleje, samtaler vedr. eksempelvis kostvejledning, vægtproblemer, nedtrapning af vanedannende medicin og rygeophør, foruden at de assisterer ved f.eks. børneundersøgelser og attest arbejde.

Assistenterne besvarer yderligere telefonen, visiterer, hastegradsvurderer og rådgiver samt håndterer medicinbestillinger.

 

Lena Birkebæk
Sygeplejerske

Ansat i klinikken siden 2018

Uddannet sygeplejerske ved University College Syd i 2009.

Har arbejdet indenfor rygkirurgi, urologi og kræftbehandling.

Varetager følgende opgaver i klinikken:

Blodprøvetagning, blodtryksmåling, diabetes og KOL behandling, Marevanbehandling, øreskylninger, EKG-målinger, vaccinationer, årskontroller på kroniske syge, sårbehandling, fjernelse af sting og agraffer efter operation, podninger, smerter i hals og blærebetændelse, fornyelse af vanedannende medicin, mv.

 

Tina Winkel

Social- og sundhedsassistent

Ansat i klinikken siden 2023.

Uddannet social- og sundhedsassistent i 2021. Har arbejdet i kommunal hjemmepleje og plejehjem. 

Tidligere uddannet klinikassistent og har arbejdet i tandlægepraksis i over 25 år. 

Varetager primærkt opgaven som lægesekretær i klinikken. 

Blodprøvetagning, blodtryksmåling, øreskylning, EKG-målinger, vaccinationer, fjernelse af sting og agraffer efter operation, blærebetændelse, fornyelse af vanedannende medicin, mv.