Praktisk Info

Konsultationer
Efter aftale. Aftenkonsultationer efter behov til kl. 18. Evt. sygebesøg.

Telefonkonsultation
Telefonen er åben dagligt fra 8-11.30 på telefonnummer 44 48 28 88.
Telefonen besvares af hjælpepersonalet.

Når henvendelsen drejer sig om akut opstået sygdom, bedes man ringe tidligst muligt af hensyn til planlægning.

Hvis/når det skønnes nødvendigt, er der mulighed for, at lægen ringer tilbage til patienten m.h.p. telefon konsultation.

Når det gælder bl.a. prøvesvar er det ofte mest hensigtsmæssigt, at patienten henvender sig via e-mail eller får en tid til svar hos lægen.
Ved akut, uopsætteligt behov for hjælp kan man ringe på akut tlf. nr. 60135978 i hele klinikkens åbningstid.

Kommunikation via hjemmesiden
For at anvende online kommunikation, skal du oprette dig som bruger fra online funktionerne i venstre side. Du vil ved oprettelsen få mulighed for at sende korte spørgsmål til lægerne på e-mail samt få adgang til receptfornyelse og tidsbestilling.

E-mail konsultation
For at gøre ventetiden i telefonen kortere sender vi gerne e-mail svar på laboratorieprøver samt besvarer korte helbredsmæssige eller f.eks. medicinrelaterede spørgsmål. Du skal klikke på “konsultation” under online funktionerne. Du kan forvente svar indenfor 5 arbejdsdage.
Såfremt du ønsker svar på laboratorieprøver elektronisk, skal du oprette dig som bruger og give besked til personalet desangående.
Har du spørgsmål vedrørende e-mail konsultationer er du altid velkommen til at kontakte personalet.
Husk at give besked hvis du skifter e-mail adresse.

Tidsbestilling og fornyelse af recepter
Det er muligt at bestille tider hos lægerne eller personalet online.
Det er ligeledes muligt at bestille fast medicin online. Dette gøres ved at klikke på “receptfornyelse”.
Du kan forvente svar indenfor 5 arbejdsdage.

Hvis det ikke er muligt for dig at kommunikere via internettet, kan du i tidsrummet fra 08-11.30 bestille tid og recepter på fast medicin telefonisk samt bede om resultater på laboratorieprøver og undersøgelser.

Henvisninger
Praktiserende læger er speciallæger i almen medicin, og dermed er vi uddannede til at tage os af rigtig mange helbredsmæssige problemstillinger. Praktiserende læger klarer gennemsnitligt 90 % af de problemer, folk henvender sig med.
Hvis vi vurderer, at patienternes problemer bør vurderes af speciallæge, vil vi henvise videre.
Vi kan også henvise til psykolog, fodterapeut og fysioterapeut med sygesikringsoverenskomst. Der er oftest hel eller delvis egenbetaling.
Vi afgør, om en henvisning er nødvendig, fordi vi udover ansvaret for den enkelte patient, også har et samfundsøkonomisk ansvar. Man kan altså ikke forvente henvisning, fordi man hellere vil til en speciallæge, hvis der ikke er en faglig begrundelse.
En henvisning skal i udgangspunktet altid aftales i forbindelse med en konsultation

Akut hjælp 1813

1813 har åbent på alle hverdage fra kl. 16.00 – 8.00 og lørdag, søn- og helligdage hele døgnet.

1813 kontaktes på telefon: 1813.

Al henvendelse til 1813 skal i 1. omgang være telefonisk. Du vil komme til at tale med en sygeplejerske.
Hav altid dit sygesikringskort klar når du ringer.